کف سابی راه پله تهران پارس

‹ بازگشت به کفسابی و نماشویی، سنگ سابی در تهران