کف سابی رستوران پردیس

‹ بازگشت به کفسابی و نماشویی، سنگ سابی در تهران