کف سابی غرب تهران

‹ بازگشت به کفسابی و نماشویی، سنگ سابی در تهران