کفسابی به صورت تخصصی و حرفه ای

تخمگذار ردیف اول کف چوب کفسابی به صورت تخصصی برای سه ردیف اول کف پوش، تخته بسیار مستقیم را انتخاب نمایید. سپس یک برد استارت برای هر سطر را کاهش دهد. تخته باید در طول حداقل ۶ اینچ متفاوت است، بنابراین مفاصل پایان خواهد شد حداقل ۶ اینچ از ردیف مبهوت به ردیف. چهره ناخن نوار اول از کف. صورت زبان سطر اول از تابلوهای دور از دیوار و خشک مناسب تخته در محل. استفاده از ۱ / کرکره ۲ اینچ در امتداد پایه از دیوار به ارائه حتی یک شکاف توسعه بین کف و دیوار (این شکاف خواهد شد توسط قالب ریزی و سازه پایه پس از نصب پنهان).

کفسابی به صورت تخصصی را بیش تر مطالعه کنید

استفاده از یک نوار اندازه گیری برای اندازه گیری از دستورالعمل به لبه هیئت مدیره به دو بررسی که همان فاصله در هر دو انتهای است. نگه دارید هیئت مدیره در محل و از بالا به ناخن آن را به از با ۱ ۱/۲ اینچ اتمام ناخن حدود ۳ اینچ از به پایان می رسد تخته قرار داده و در مورد ۱/۲ اینچ از لبه شیاردار در فواصل ۶ اینچی است. تنظیم سر در زیر سطح با استفاده از یک . نصب تمام از تخته در سطر اول.

کفسابی به صورت تخصصی

اگر کور استخوان با دست، سوراخ ناخن . مناسب یک هیئت مدیره برای ردیف کفسابی به صورت تخصصی دوم به طوری که شیار خود قفل محکم با زبان سطر اول. استفاده از یک بلوک بهره برداری و یا قطعه کوچک از کف برای حفاظت از زبان و شیر تخته ردیف دوم را محکم در برابر سطر اول. سپس کور ناخن از طریق زبان، قرار دادن یک ناخن ۳ تا ۴ اینچ از پایان هر هیئت مدیره و هر ۸ تا ۱۰ اینچ در امتداد طول آن. در صورت امکان، ناخن از طریق از subfloor به تیرچه های کف است. تا زمانی که شما رسیدن به ردیف دوم یا سوم که در آن شما می توانید میخکوب کف را در محل مناسب، شما باید برای انجام این کور استخوان با دست با مته، چکش ..

نتیجه گیری

تکمیل نصب کفپوش چوبی میخکوب کف مکانیکی را آسان می کند این کار از کور استخوان کف چوب. در حال حاضر زمان برای خشک مناسب پنج یا شش ردیف کفپوش، مرتب سازی و موقعیت برای حفظ تخته با یک الگوی خشنود و ظاهر آن است. به یاد داشته باشید به تلو تلو خوردن مفاصل پایان با حداقل ۶ اینچ. در پایان هر کفسابی به صورت تخصصی سطر، تخته را به تناسب کاهش دهد. این هوشمند به جلو و کفپوش از چندین بسته های مختلف و یا جعبه به مخلوط کردن هر گونه تغییرات در رنگ چوب و دانه.

با برچسب: , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*