اسفند ۲۴, ۱۳۹۴

تمرکز بر کف سابی حرفه ای و اصولی

کار به سمت درب و اجتناب از پله در مناطق شما فقط تمیز. هر گرد و غبار ریز چسبیده به کف کفش خود را به طبقه […]